Natuurgerichte principes

1. Energetisch werk; seksuele energie is de basis van het leven, bewustzijn en ervaren van het stromen van (vitale, seksuele energie is nodig om goed te kunnen functioneren, te herstellen. Methoden uit rebalancing, reiki, tantra bijvoorbeeld:. massage, ademhalingsmethodieken, yoga.

2. Communicatie en prikkeloverdracht : uiten van gedachten en gevoelens, bevredigende communicatie en prikkel overdracht middels ‘aangeraakt worden’(lichamelijk, emotioneel, psychische en spiritueel) van denken- voelen- naar ZIJN O.a. Methoden uit rebalancing, reiki en tantra zoals communicatie, massage, emotioneel lichaamswerk, Mindfulness,.

3. Drainage; wegvloeien van geestelijke en /of lichamelijke spanningen. Wanneer je bijvoorbeeld angsten en onderdrukt (geestelijke) houd je spanning in je spieren vast en dat kost veel energie. Als je word gemasseerd vloeien deze spanningen weg (drainage) O.a methoden uit : rebalancing, reiki, tantra, emotioneel lichaamswerk.

4. Voeding;tijdens de behandeling zijn zowel geestelijk al lichamelijke voeding essentieel onderwerp. Word je door bijvoorbeeld onzekerheden gevoed (geestelijke voeding) da heeft dat ook weerslag op je functioneren. Je kunt ook stress weg eten (lichamelijke voeding). Werken o.a.met psycho- educatie, meditatievormen, mindfulness, inquiry methoden

5. Levenskunst;het bewust maken van de feitelijke oorzaak van de klachten. Kwallen komen voort uit ontkenningen. Door bewust te kijken en voelen in de achtergrond van een klacht ontstaat inzicht en leer je het patroon te doorzien. Oude patronen en destructieve gedachten laten los, klachten verdwijnen, er komt ruimte voor vrijere essentiële kwaliteiten. Methoden: o.a. iInzichtgevende gesprekmethodiek, inquiry

Behandeling

De behandelingen vinden plaats in een sfeer van acceptatie en respect.
Naar aanleiding van jouw verhaal, mijn deskundigheid en intuitie, kies ik verschillende technieken om mee te werken. Naast technieken uit Rebalancing en Tantra gebruik ik ook:

  • Chakra visualisatie
  • Communicatie vaardigheden
  • Inzichtgevende/begeleidende gesprekken
  • Yoga
  • Reiki
  • Spelvormen

Technieken uitgelicht

Chakra’s
Door visualisatie- en bewustzijnsoefeningen op de chakra’s toe te passen, kan de energie van de chakra’s vrijelijk in het lichaam stromen.
De oefeningen kunnen ook helpen te ontspannen, overbodige ballast van ons af te werpen en negatieve gevoelens en gedachten om te zetten in positieve.

Communicatietechnieken

Clearing en inquiry
Je leert met deze techniek je gevoelens bewust te worden en uit te spreken.

Linken
Dit is het uitspreken wat je op dat moment ervaart. Dit gebeurt door o.a. het beschrijven van lichamelijke sensaties en emoties. De kern is dat alles er kan en mag zijn en dat je het alleen in aanwezigheid hoeft te volgen, zonder er iets mee te “doen”.

Inzichtgevende, begeleidende gesprekken
Naast lichaamsgerichte begeleiding wordt ook gebruik gemaakt van gesprekken. Deze vorm wordt gebruikt om informatie in te winnen of informatie te geven, maar ook om samen een goed traject uit te zetten. Door de manier van vragen stellen, kan inzicht ontstaan in bepaalde patronen of een levenswijze.

Yoga
Door middel van yoga oefeningen leer je de spanningen van het dagelijks leven los te laten, diepe innerlijke rust te vinden en nieuwe energie te krijgen.

Reiki
Reiki is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelmethode, waarin met handoplegging wordt gewerkt. Het Japanse woord Reiki betekent “universele levenskracht”. De Reiki energie is de ondersteunende energie bij iedere behandeling.

Spelvormen
Er wordt gebruik gemaakt van speelse oefeningen die helpen het hart te openen, het lichaam te ontspanningen, in contact te komen met de ander en het aanraken te verdiepen. De speelsheid geeft plezier, waardoor er makkelijk ruimte komt voor intimiteit. Het spelelement kan bijvoorbeeld de rebel naar boven laten komen, waardoor je vrij en los komt van starre ideeen.