Rebalancing

‘Over de kunst van het aanraken en aangeraakt worden’
Rebalancing is een unieke, diepgaande vorm van lichaamswerk. Aanraken en aan geraakt worden ontspant en brengt je in contact met jezelf.
Mensen lopen zichzelf voorbij, denken vooruit en staan niet meer stil bij wat Nu is, HIER. Daardoor wordt niet meer geleefd zoals het hart dat wil.
Een gezond lichaam heeft een natuurlijke gratie. Maar vanaf de vroege jeugd staat een kind onder druk van ouders, school en maatschappij. Zij vragen beheersing van gevoelens, die de levendigheid, de onbevangenheid en spontaniteit uit de kinderjaren beinvloeden. Steeds als emoties, zoals boosheid, agressie of verdriet niet gevoeld kunnen of mogen worden, ontstaat er een innerlijke strijd. Een “strijd” tussen gezond uiten en strenge zelfbeheersing. Als die strenge zelfbeheersing “wint”, reageert het lichaam daar op. Onder meer door bepaalde spiergroepen aan te spannen. Deze reactie kan uitgroeien tot een patroon, waardoor chronische klachten ontstaan. Dit proces blijft vaak onbewust.
Rebalancing geeft de mogelijkheid om dat wat spanning oproept, te onderzoeken en te verwerken, waardoor innerlijke kracht opnieuw kan stromen. Ieder lichaam vertelt zo zijn eigen verhaal en is daarin uniek.
Na een Rebalancingsessie zal het lichaam nooit meer helemaal in de dezelfde positie teruggaan. Het is mogelijk, dat het lichaam neigt de oude positie weer in te nemen. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de mate waarin een persoon in de nieuwe ruimte van het lichaam durft te leven of deze ruimte durft in te nemen.
Rebalancing is een speelse, lichaamsgerichte benadering.

Rebalancing ontspanningsmassage
Tijdens deze massage is er ruimte voor koestering. Er wordt een moment gecreeerd van aandacht en rust, door liefdevolle aanraking. Het hart weet wat het wil. Na de Rebalancing ontspanningsmasage voel je je vrijer, lichter en weer een beetje nieuw. Deze massage duurt een uur.

Rebalancingsessie
In een Rebalancingsessie is aangeraakt, en dus “geraakt worden” essentieel. De diverse technieken van Rebalancing, gecombineerd met bewegingsoefeningen en ademhaling, helpen te voelen waar je je ooit hebt afgesloten. Naar aanleiding van jouw (lichaam)verhaal worden onderwerpen ingebracht. Vervolgens worden met behulp van specifiek lichaamswerk eventuele spanningen gevoeld en opgelost.
Bijvoorbeeld: de rebalancer is voelend aanwezig om op de juiste diepte van spanning aan te kunnen raken. Dat is op de grens van spanning en waar het nog aangenaam is. Van de ander vraagt het aanwezigheid en te voelen in die spanning. Soms zijn aanrakingen zacht en subtiel, soms diep en stevig.
Een sessie duurt 1,5 uur.
Meer: behandeling

Rebalancing Specifiek in combinatie met Mindfulness
Re-integratie traject
Dit is een lichaamsgerichte begeleiding om stap voor stap terug te keren naar het arbeidproces. Het helpt je te leven en te werken vanuit je hart. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van o.a. de algemene technieken van Rebalancing en aandachtsoefeningen uit de Mindfulness. Na de intake wordt een advies gegeven voor een persoonlijk traject.
De werkgever kan hiervoor een offerte aanvragen.

Individuele training Mindfulness in combinatie met massage ( rebalancing lichaamswerk)
Rebalancing is eigenlijk een mooi woord voor “aandachtigheid”, met je aandacht aanwezig zijn. Het is een tegenhanger van op je automatische piloot de dingen doen”, de dingen doen zonder dat je er bewust van bent. Zo kun je in je hoofd druk bezig zijn met plannen, herinneringen, zorgen, analyses, enz. Je denken is bezig met wat gaat komen of wat is geweest, maar niet bij wat er hier en nu is. Je gedachten brengen je op “ingesleten patronen”(sporen), je herhaalt jezelf in denken, voelen en doen. Zo hou je gedrag in stand zonder dat je dat weet en wilt. Aandacht brengt je terug in het moment, en kan je helpen deze automatismen te doorbreken, omdat je dan wel weet wat je nu niet weet!

Mindfulness als levenshouding geeft je geen instant geluk, maar wel inzicht, handvaten en perspectief om voluit te leven met hetgeen jij op dat moment tegenkomt.

Je doet de Mindfulness training in combinatie met lichaamswerk in mijn Praktijk voor Lichaam en Bewustzijn. Thuis doe je de oefeningen en het huiswerk. Je krijgt 8 keer een lichaamsgerichte sessie van anderhalf uur, waarin je ervaart aanwezig te zijn in het lichaam, te zijn met wat er is.

Mindfulness geeft effectief handelen vanuit bewustzijn met o.a. de volgende resultaten: meer energie, minder stress, handelen vanuit NU, helder en waar nodig doelgericht, meer plezier werk en prive.

Loopbaan traject, supervisie,coaching & Mindfulness
Dit traject is bestemd voor mensen, die zichzelf de ruimte willen geven om zich op het gebied van hun werk te ontwikkelen. Dit kan zijn nieuwe wegen inslaan, veranderingen bewerkstelligen of meer inzicht willen krijgen in wat bij je past. Hierbij wordt de nadruk gelegd op wat er nu is op het terrein van je werk. De vragen zijn werkgerelateerd, maar staan in het licht van jou als totale mens. Het is de bedoeling dat je tijdens dit traject onderzoekt wat je echt wilt. Hierbij worden specifieke kwaliteiten verhelderd, zodat je je daar bewust van wordt en erover kunt beschikken. Dit verhelderen gebeurt via het voelen en het vergroten van inzicht. Soms vragen juist belemmerende factoren extra aandacht. Het is belangrijk om hiermee in contact te komen. Ook dit gaat via het voelen en inzicht krijgen. Er ontstaat dan ruimte voor nieuw inzicht en balans tussen hoofd, hart en hande(le)n. Het doel is dat je eigen wensen en verlangens omzet in concreet te nemen stappen. Tijdens de begeleiding in dit traject, wordt gebruik gemaakt van diverse theorieen en methoden. Naast lichaamsgerichte technieken van o.a. rebalancing, wordt ook gebruik gemaakt van technieken uit de NLP, co- counseling, systeem- en communicatie theorie en meditatie en aandachtsoefeningen uit de Mindfulness.

*De werkgever is veelal bereid een traject Mindfulness te betalen als het traject kan vallen onder loopbaan, scholing of supervisietraject. Mindfulness wordt dan gecombineerd met Coaching & Lichaam en Bewustzijnswerk. De aanvraag en offerte liggen als voorbeeld al voor je klaar.

*Heb je een eigen bedrijf of praktijk, dan kan dit traject ook weggeschreven worden onder scholing, coaching, etc.het accent kun je dan bijvoorbeeld leggen op: communicatie en sociale vaardigheden.

Een gevoels- en contactraining
Deze training is bestemd voor mensen die meer contact willen maken met zichzelf en met een ander. Met kleine stappen van het hoofd naar het hart. Hiervoor is het belangrijk jezelf beter te voelen in je lichaam en te leren persoonlijk contact te maken. Ook is het belangrijk meer bewust te zijn in wat je voelt en te leren woorden te geven aan wat je voelt. Je wordt tijdens deze training geholpen je in je eigen tempo open te stellen voor contact. Je leert hoe je het aan moet pakken om contact te maken, waar je moet beginnen. Je leert te ontspannen in het contact en in de aanraking. Er wordt aandacht besteed aan het stellen van grenzen en zeker aan het openen voor ontmoeting, plezier en tederheid.
Na het intakegesprek wordt bekeken of deze training aansluit bij jouw mogelijkheden en wensen. Er wordt een advies gegeven voor een persoonlijk traject.

Rouwverwerking
De pijn van verlies kan hartverscheurend zijn. Deze begeleiding richt zich op mensen die willen voelen in het verlies en in hun eenzaamheid. Mensen die willen onderzoeken in de ruimte van stilte, leegte en gemis. Er wordt geleerd de pijn te voelen die er is. Het hart kan zich weer openen voor gevoelens, zoals levensvreugde en blijheid. Hierdoor kan de volheid van het leven geleefd worden. Na het intakegesprek wordt samen met jou besproken of deze manier van werken aansluit bij wat jij nodig hebt en bij waar je naar verlangt.